Maria Outinen

SDP:n varavaltuutettu Espoossa. HSL:n hallituksen jäsen.
Espoon Sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön sekä Suur-Leppävaaran Demareiden puheenjohtaja. SDP:n puoluevaltuuston jäsen.


Olen ehdolla aluevaaleissa 2022 Länsi-Uudellamaalla.

Minulle tärkeät teemat näissä vaaleissa ovat henkilöstön hyvinvointi, hoitotakuun toteutuminen ja mielenterveys- ja päihdepalveluihin panostaminen. Voit lukea lisää ajatuksistani sivuiltani sekä vaalikoneista.


Tutustuthan myös vaalikonevastauksiini

Helsingin Sanomien vaalikone
Länsiväylän vaalikone
Ylen vaalikone
Iltalehden vaalikone (klikkaa kuvaa avataksesi sanalliset perustelut)

Haluan olla mukana rakentamassa tulevaisuuden Espoota, jossa meillä kaikilla on hyvä asua, olla ja tehdä työtä. Espoo tarjoaa hyvät eväät elämään ja meidän kuntapäättäjien tulee huolehtia siitä, että näin on jatkossakin.


Minulle on tärkeää

  1. Hyvinvoiva henkilöstö
    Henkilöstön hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen tulee panostaa. Hyvinvoiva henkilöstö mahdollistaa hyvän hoidon ja hoivan.

  2. Hoitotakuun toteutuminen
    Hoitoa on saatava tarvittaessa ja oikea-aikaisesti. Hoitopolun tulee olla sujuva ja eheä ja asiakkaan hyvinvoinnista on huolehdittava kokonaisvaltaisesti.

  3. Mielenterveys- ja päihdepalvelut
    Mielenterveys- ja päihdepalveluiden piiriin tulee päästä helposti, eikä hoitoon hakeutumisen vaivan tule muodostua esteeksi avun saamiselle. Hoitoa tulee saada silloin kun sitä tarvitaan ja mielenterveyspalveluita on tarjottava lähellä (mm. kouluissa ja oppilaitoksissa ja työterveyshuollossa)